Get help by phone in your own language

Codso in lagaa soo waco (Akhbaarta Adeegyadda Qaranka Daryeelayaalka) Carers Direct ee qaba luuqaddo ka badan 170 luuqadoood

Haddii aad qof xannaaneysid, waxaan kugu caawin karnaa si aad ku heshid akhbaarta aad u baahan tahay iyo taageero ku saabsan howshada daryeelka.

Isticmaal foomkaan si aad ku codsato inuu ku soo waco la taliyaha Carers Direct ee ku hadla luuqadaada, waqtiga adiga ku anfacaya.

Su'aalahaaga waa qarsoodi. Uma baahnid in aad dhiibtid magacaada oo buuxa haddii aadan rabin.


* = Wax yaabaha loo baahan yahay

  Goormeen ku soo waci karnaa?

  1. * 
  1. * 

  Anaga yaan soo wacnaa?

  1. * 

  Faahfaahinta xiriirka lagaala soo xiriiri karo

  1. * 

  Doorashada luuqadda

  1. * 
  1.   
  CAPTCHA code image
  Speak the codeChange the code
   
  1. *